Oznámení o konání voleb členů představenstva a kontrolní komise Jednoty SD v Kamenici nad Lipou

Oznámení o konání voleb členů představenstva a kontrolní komise Jednoty SD v Kamenici nad Lipou

12.02.2021

Představenstvo Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou v souladu s článkem 21 odst. 13 Stanov družstva oznamuje, že dne 12. května 2021 se bude konat XXIX. Shromáždění delegátů Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou, na které budou voleni členové představenstva a kontrolní komise družstva. XXIX. Shromáždění delegátů se bude konat v zasedací místnosti Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou, na adrese Masarykova 350, 394 70 Kamenice nad Lipou. Toto oznámení bylo zveřejněno na informační desce a na internetových stránkách družstva dne 12.2.2021. Oznámení a dokument návrhu kandidáta najdete v sekci DOKUMENTY